Skip Navigation

Über info@mentorschaplimburg.nl

Vacature bestuurder

Stichting Mentorschap Limburg kenmerkt zich als een vrijwilligersorganisatie, die staat voor
uitvoering van het mentorschap van professionele kwaliteit. De rechtbank benoemt de stichting tot mentor om de belangen van personen te behartigen op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding als zij zelf daar niet (meer) toe in staat zijn.

Om haar doel te realiseren is er een onbezoldigd bestuur dat het beleid ontwikkelt, bepaalt en bewaakt én zorg draagt voor kwaliteit en continuïteit. Stichting Mentorschap Limburg wordt bestuurd door vijf bestuursleden aangevuld met een aantal inhoudelijke adviseurs. Binnen het bestuur zijn verschillende portefeuilles verdeeld, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester en HRM. Het bestuur vergadert één keer in de zes weken.


Wij zijn op zoek naar een bestuurslid met de volgende kwaliteiten:

• Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook in een vrijwilligersorganisatie;
• Bestuurlijk, beleidsmatig werk- en denkniveau;
• Bezit onderhandelingsvaardigheden;
• Sociaal-maatschappelijke betrokken;
• Een relevant netwerk in het sociaal domein in het werkgebied;
• Kennis van en/of affiniteit met de zorg of maatschappelijke dienstverlening is een pré;
• Integer, communicatief, constructief, open en gevoel voor humor.


Reageren
Bent u geïnteresseerd in de functie van bestuurder?
Schrijf een korte motivatie, voeg uw CV toe en stuur deze naar Stichting Mentorschap Limburg, Mercator 1, 6135 KW Sittard, o.v.v. Sollicitatie Bestuurder of per E-mail: info@mentorschaplimburg.nl. Inhoudelijke informatie is verkrijgbaar bij de manager, tel: 10148980.

Fotos


Deedmob balloon
© Deedmob, B.V.