Skip Navigation
WISE Nederland

Über WISE Nederland

Wij zijn WISE. WISE zet zich in voor 100% hernieuwbare energie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen.
De transitie naar een wereld zonder fossiele– en kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar. Het gebeurt alleen nog niet omdat er grote belangen gemoeid zijn met de manier waarop de energie wordt opgewekt en door de manier waarop de huidige energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat die strijd aan.
WISE is geworteld in de basisbewegingen tegen kernenergie. Al 40 jaar zetten wij ons in tegen kernenergie en voor groene energie, zodat we de aarde niet nog meer uitputten, maar op zo’n manier gebruiken dat toekomstige generaties er ook nog plezier van hebben. Samen met groepen en individuen dagen wij het huidige energiesysteem uit en promoten oplossingen die bijdragen aan de energierevolutie.

Fotos


Deedmob balloon
© Deedmob, B.V.