Skip Navigation
Skip Sidebar

Über

De Voedselbank West-Friesland zamelt voedsel in dat anders verloren gaat en zorgt ervoor dat het terecht komt bij mensen die het 't hardst nodig hebben.

ArmutsbekämpfungGemeinschaft und Familie
Teilen Sie

MöglichkeitenKein offenes Möglichkeiten