Skip Navigation
Stichting Kind te Paard

Über Stichting Kind te Paard

Kinderen die in residentiële zorginstellingen verblijven kunnen bij Stichting Kind te Paard terecht om individueel therapie te volgen aan de hand van hun opgestelde behandelplan met hulpvraag. Een traject begint met een aanvraag en intakegesprek met de behandelaar van de zorginstelling. Daarna volgt het kind 1 uur per week therapie. Tijdens het therapietraject zijn er meerdere evaluatiemomenten aan de hand van een verslag dat wordt geschreven door de equitherapeut.

Equitherapie is een lichaamsgerichte therapie, waarbij kinderen in hun ontwikkeling worden gestimuleerd door contact met het paard. Aan de hand van een behandelplan op maat, worden er oefeningen en spelactiviteiten aangeboden op en rond het paard. Het kind krijgt tijdens de therapie de mogelijkheid om te ontdekken en experimenteren met zijn hulpvraag.

Kinderen die wij behandelen verblijven in zorginstellingen variërend van een open tot gesloten setting en hebben één of meerdere diagnoses. Zo behandelen wij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, angststoornis, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek of verstandelijke- of lichamelijke beperking.

Deedmob balloon
© Deedmob, B.V.