Skip Navigation

Über Stadsraad Muiden

Doelstelling van de Stadsraad is kort gezegd het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners van Muiden. Om deze doelstelling te realiseren zorgt de Stadsraad voor goede communicatie met en tussen de inwoners van Muiden en het bestuur van Gooise Meren.

De Stadsraad kan acteren n.a.v. verzoeken van inwoners en/of de gemeente. Het bestuur van de Stadsraad prioriteert de onderwerpen en bepaalt welke acties/initiatieven te starten, ook gegeven de beschikbare capaciteit en tijd. De Stadsraad richt zich primair op zaken die grotere groepen inwoners betreffen.

De Stadsraad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven. De Stadsraad baseert deze adviezen altijd op basis van overleg met en/of raadpleging van bewonersgroepen. De Stadsraad streeft er naar om voor een specifiek onderwerp zoveel mogelijk van de (direct) betrokken inwoners in de gelegenheid te stellen (digitaal) hun mening te geven.

Deedmob balloon
© Deedmob, B.V.