Skip Navigation
Skip Sidebar

Über

VPTZ kan dan ondersteuning bieden aan ongeneeslijk zieken en hun naasten.
Deze vrijwillige zorg wordt náást en in nauwe samenwerking met de professionele zorgverleners geboden.

Ältere PersonenWohlbefinden
Gute Gesundheit und Wohlbefinden
Teilen Sie
Solidez VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

Über Solidez VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

VPTZ kan dan ondersteuning bieden aan ongeneeslijk zieken en hun naasten.
Deze vrijwillige zorg wordt náást en in nauwe samenwerking met de professionele zorgverleners geboden.

Fotos

Cover Photos

Cover Photos

Solidez VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)