Skip Navigation
Skip Sidebar

Scab

Gemeinnützig

Über

ONZE DOELSTELLING

De aandacht van SCAB gaat uit naar alle mogelijke vormen van kunst en cultuur, zoals beeldende kunst, fotografie, vormgeving, architectuur, muziek, theater, film, literatuur, etc ...

Kultur und KunstKinder und Jugendliche
Teilen Sie

Über Scab

ONZE DOELSTELLING

De aandacht van SCAB gaat uit naar alle mogelijke vormen van kunst en cultuur, zoals beeldende kunst, fotografie, vormgeving, architectuur, muziek, theater, film, literatuur, etc.

Ook heeft SCAB belangstelling voor andere domeinen waarin een cultuur zich manifesteert, zoals geschiedenis, levensbeschouwing, samenleving, vrije tijd, stedenbouw, etc.

“SCAB heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor kunst en cultuur. Zij tracht dit doel te bereiken door:

het organiseren van activiteiten, zoals exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen, cursussen, workshops, demonstraties, wedstrijden, voorstellingen, excursies, etc.
Het verstrekken van informatie en het verzorgen van publiciteit/publicaties.
Het verwerven en beschikbaar stellen van middelen en kennis aan belangstellenden, verenigingen en instanties.”
PLEK VAN SCAB

De plek van SCAB

Urk is een bijzondere plaats in Nederland. Eeuwenlang bepaalde de visserij het leven op Urk. Het eiland Urk lag midden in de Zuiderzee. Door de afstand tot het omringende land was de Urker samenleving sterk op elkaar aangewezen. Toen die afstand wegviel door de inpoldering, moest Urk zichzelf opnieuw uitvinden. Een boeiend proces dat na 80 jaar nog altijd gaande is.

SCAB informeert en inspireert.

Zij opereert op het snijvlak van traditie en vernieuwing. Zij is deel van de betrokken gemeenschap, en omarmt tegelijk diegenen die zoeken naar nieuwe wegen en vormen.

SCAB staat voor vrijheid van expressie.

Zij koestert niet alleen de gemeenschappelijke cultuur, maar ze steunt ook zelfontplooiing van het individu, zonder aanzien des persoons.

SCAB biedt een podium.

Zij ondersteunt lokaal talent door het bieden van expositieruimte. Zij onderhoudt een netwerk van spelers op het vlak van kunst, cultuur en media – op Urk en daarbuiten.

ONZE DOELSTELLING
De aandacht van SCAB gaat uit naar alle mogelijke vormen van kunst en cultuur, zoals beeldende kunst, fotografie, vormgeving, architectuur, muziek, theater, film, literatuur, etc.

Ook heeft SCAB belangstelling voor andere domeinen waarin een cultuur zich manifesteert, zoals geschiedenis, levensbeschouwing, samenleving, vrije tijd, stedenbouw, etc.

“SCAB heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor kunst en cultuur. Zij tracht dit doel te bereiken door:

het organiseren van activiteiten, zoals exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen, cursussen, workshops, demonstraties, wedstrijden, voorstellingen, excursies, etc.
Het verstrekken van informatie en het verzorgen van publiciteit/publicaties.
Het verwerven en beschikbaar stellen van middelen en kennis aan belangstellenden, verenigingen en instanties.”