Skip Navigation
Skip Sidebar
Land van Ons

Land van Ons

Gemeinnützig

Über

Land van Ons is een burgercoöperatie die zich richt op herstel van landschap en biodiversiteit. Iedereen kan meedoen, want het landschap is van ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden kunnen ...

Umwelt und NachhaltigkeitGemeinschaft und Familie
Verantwortungsbewusster Verbrauch und verantwortungsvolle ProduktionLeben an LandKlimaschutz
Teilen Sie
Land van Ons

Über Land van Ons

Land van Ons is een burgercoöperatie die zich richt op herstel van landschap en biodiversiteit. Iedereen kan meedoen, want het landschap is van ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden kunnen we zelf voor verandering zorgen.

Land van Ons moet de basis worden voor een nieuwe ‘ecologische hoofdstructuur’, maar dan voor landbouwgrond. Wij willen een zo natuurlijk mogelijk, kleinschalig landschap in plaats van productieweides en -akkers. Samen met de boer maken we duurzame keuzes in de vorm van gewas, de manier van beplanten, inrichten en beheren van de akkers. Op deze manier ontstaan weer meer plekken waar een rijk bodemleven is en beschutting voor allerlei soorten planten, dieren en insecten. Door de akkers te voorzien van bomen, hagen en struwelen wordt ons landschap diverser en kun je je weer verwonderen over wat je ziet.

Fotos