Skip Navigation

Über HetWerkWoord

TaalCoach gezocht
Het WerkWoord geeft al sinds 2011 inburgerings- en vaktaallessen. De lessen worden gegeven in Het TaalStation in centrum van Dordrecht, vlak achter het centraal station. De inburgeraars krijgen drie keer per week drie uur les.
Veel inburgeraars spreken buiten de lessen weinig Nederlands, terwijl zij juist behoefte hebben aan veel oefening.
Wij zoeken vrijwilligers die als TaalCoach helpen hun kansen te vergroten. Vind je het leuk om een of twee keer per week een uurtje met deze man of vrouw samen te gaan zitten, om in het Nederlands een gesprek te voeren? Het gaat dan bijvoorbeeld om het voeren van een luchtig gesprek over alledaagse dingen of hulp bij het huiswerk. Het is belangrijk dat zij heel veel spreken en luisteren, omdat dat hun studie bevordert.
Waar en wanneer de gesprekken gevoerd worden is iets dat jij samen met de inburgeraar kunt afspreken. Wij hebben meerdere lokalen net achter het CS van Dordrecht in de campus Thureborgh in het Weizigtpark, waar je terecht kunt. Maar je kunt uiteraard ook afspreken bij de inburgeraar thuis, een wandeling maken door de stad of wat jullie samen ook leuk vinden.
Onze lokalen zijn ook 's avonds beschikbaar. Op woensdagavond van 19:00-21:00 uur zijn er vaak activiteiten voor de inburgeraars, zoals koken, film zien, voorlezen, discussies. Daarvoor en daarna zou je kunnen afspreken, maar ook op andere dagen of in het weekend is er altijd wel een plek te regelen.
Het gaat er hoofdzakelijk om dat er een 'klik' is tussen onze deelnemer en de TaalCoach. Er zijn geen 'regels', er moet op een ontspannen manier met de Nederlandse taal kunnen worden geoefend. Wij horen over het algemeen veel enthousiaste geluiden van de vrijwilligers, waarbij vooral de woorden 'leuk' en 'zinvol' veel worden gebruikt.
Heb je overdag, 's avonds of in het weekend tijd om inburgeraars te begeleiden, dan horen wij graag van je.


Deedmob balloon
© Deedmob, B.V.