Skip Navigation
Humanitas West-Friesland

Über Humanitas West-Friesland

Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.' Wij hebben diverse activiteiten zoals Thuisadministratie, Levensboek, Home-Start, Telefooncirkels etc.

Deedmob balloon
© Deedmob, B.V.