Skip Navigation
Skip Sidebar
vptz-betuwe

vptz-betuwe

Gemeinnützig

Über

Ondersteuning als het einde van iemands leven in zicht komt ontstaat er een situatie waar de behoefte aan een luisterend oor en praktische ondersteuning steeds sterker wordt.
Steeds meer mensen kiezen ...

GesundheitWohlbefinden
Gute Gesundheit und Wohlbefinden
Teilen Sie
vptz-betuwe

Über vptz-betuwe

Ondersteuning als het einde van iemands leven in zicht komt ontstaat er een situatie waar de behoefte aan een luisterend oor en praktische ondersteuning steeds sterker wordt.
Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun laatste levensfase thuis of in een andere vertrouwde omgeving, omringd door partner, kinderen, familieleden en vrienden door te brengen. De hulp van mens tot mens is in zo’n situatie van onschatbare waarde. Ondersteuning door onze vrijwilligers kan hierbij erg welkom zijn.
Onze vrijwilligers zijn speciaal getraind om deze ondersteuning te bieden. Een luisterend oor, tijd en aandacht voor de cliënt en de mantelzorgers of door er gewoon simpelweg te zijn. Mantelzorgers kunnen, als de vrijwilliger er is, even afstand nemen en tijd voor zichzelf nemen.

De vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en volgen regelmatig trainingen en cursussen om hun vaardigheden op peil te houden. Daarnaast worden de vrijwilligers door professionele coördinatoren begeleid. Deze coördinatoren nemen hulpvragen aan en zorgen dat de vrijwilligers zo goed mogelijk passen bij de cliënt.

Kürzlich hinzugefügt Möglichkeiten

vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg in de thuis situatie.
Organisationsrolle · Flexible Arbeitszeiten
Flexible Lage
vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg in de thuis situatie.
Ondersteuning mantelzorgers in de laatste levensfase.Geschrieben von vptz-betuwe