Skip Navigation
Skip Sidebar

Über

In 2006 is door een enthousiaste groep wijkbewoners, mede op initiatief van de gemeente Rheden, het Wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO) opgericht.
Zowel vanuit de wijk als vanuit de gemeente Rheden ...

Gemeinschaft und Familie
Partnerschaften für die Ziele
Teilen Sie

Über Wijkplatform DINO (Dieren NoordOost)

In 2006 is door een enthousiaste groep wijkbewoners, mede op initiatief van de gemeente Rheden, het Wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO) opgericht.
Zowel vanuit de wijk als vanuit de gemeente Rheden ontstond de behoefte om de contacten tussen wijkbewoners en het gemeentelijk apparaat te intensiveren en besluitvormingsprocessen rondom het leefklimaat in de wijk Dieren Noordoost te stroomlijnen en te structureren.

Om te inventariseren welke wensen en vraagstukken bij de bewoners van Dieren Noordoost leven is meteen na de oprichting van DiNO in 2006 in opdracht van DiNO door de Hogeschool Arnhem Nijmegen een belevingsonderzoek onder de bevolking uitgevoerd dat de basis vormt voor het activiteitenscala van het wijkplatform.

Fotos