Skip Navigation
Skip Sidebar

Über

De Stichting Thuis in Welzijn streeft ernaar dat er zoveel mogelijk Thuishuisprojecten in Nederland worden gerealiseerd. Iedere geïnteresseerde partij kan de Stichting Thuis in Welzijn benaderen voor ...

GesundheitWohlbefindenÄltere Personen
Gute Gesundheit und Wohlbefinden
Teilen Sie

Über Stichting Thuishuis Nijmegen

De Stichting Thuis in Welzijn streeft ernaar dat er zoveel mogelijk Thuishuisprojecten in Nederland worden gerealiseerd. Iedere geïnteresseerde partij kan de Stichting Thuis in Welzijn benaderen voor het verkrijgen van een exemplaar van het boek ‘Laat niemand in eenzaamheid leven’. Deze werkwijze heeft als voordeel dat de Stichting met de geïnteresseerde partij in contact kan ­treden om te zien of dit een serieuze partij is: een partij die in staat moet worden geacht (hopelijk in samenwerking met de Stichting Thuis in ­Welzijn) om een succesvol Thuishuisproject te realiseren. De Stichting Thuis in Welzijn ziet het tevens als haar taak om de goede uitvoering van het concept in de vorm van Thuishuisprojecten ook na de realisatie te bewaken en te borgen. Zij organiseert daartoe niet alleen cursussen voor bestuurders, coördinatoren, en vrijwilligers, maar ook intervisiebijeenkomsten voor coördinatoren en bestuurders. Ook om deze reden wil zij graag nauw contact onderhouden met partijen die een Thuishuisproject willen realiseren. Partijen die voor de Stichting Thuis in Welzijn heel waardevol zijn.

Fotos