Skip Navigation
Skip Sidebar

Über

Het Nijmeegs Byzantijns Koor is een vierstemmig gemengd koor, sinds 1972 gevestigd in Nijmegen.
Het koor is een van de drie Byzantijnse Koren in Nederland die liturgische vieringen verzorgen volgens ...

Kultur und KunstGlaubensbasiert
Reduzierte UngleichheitenFrieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Teilen Sie

Über Nijmeegs Byzantijns Koor

Het Nijmeegs Byzantijns Koor is een vierstemmig gemengd koor, sinds 1972 gevestigd in Nijmegen.
Het koor is een van de drie Byzantijnse Koren in Nederland die liturgische vieringen verzorgen volgens de Slavisch Byzantijnse ritus, met als doel ons begrip voor de oosterse ritus te vergroten en zo de contacten tussen de Oosterse en Westerse christenen te bevorderen en te verbeteren.

Fotos