Skip Navigation
Skip Sidebar

Über

De stichting heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de diversiteit van de (bedreigde) inheemse flora en het bevorderen van de verantwoorde toepassing van de inheemse ...

Umwelt und NachhaltigkeitBildung
Qualität der BildungLeben an Land
Teilen Sie

Über Stichting De Kaardebol

De stichting heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de diversiteit van de (bedreigde) inheemse flora en het bevorderen van de verantwoorde toepassing van de inheemse flora in het openbaar en particulier groen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het onderhouden en openstellen van een voorbeeldtuin.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van tuinprojecten voor scholen, buurtorganisaties en andere openbare en particuliere organen en personen.
- Het uitdragen van ideeën en ervaringen door middel van het uitgeven van publicaties.
- Het geven van lezingen, excursies en cursussen.
- Het geven van beplantings- en beheeradviezen.

Fotos