Skip Navigation
Skip Sidebar

Über

De Burgeradviesraad (BAR) is een door het college ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. Zij adviseert het college gevraagd, maar ook ongevraagd over maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ...

Gemeinschaft und Familie
Teilen Sie

Über Burgeradviesraad gemeente Heumen

De Burgeradviesraad (BAR) is een door het college ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. Zij adviseert het college gevraagd, maar ook ongevraagd over maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen.

Fotos